Att under lång tid planera för ett lopp har sina poänger. Man har tid att fundera igenom och lägga upp träningen och hitta den rätta mentala inställningen och känslan mm. Det kan även vara kul att gör precis tvärt om. Bara ställa upp på något helt spontant utan några som helst förberedelser. Så blev det […]